Luftiga kvarter med naturen inpå knuten

Ort:
Stockholm, Järfälla
Status:
Inflyttat
Typ:
Hyresrätter
Antal lägenheter:
199

Kvarteret som ligger i nordvästra hörnet av Barkarbystaden är helt kringbyggt för att skapa en lugn och tyst gård. Den stora gården nås dels via alla trapphus men även genom två portiker som förbinder den med gatan. Husens våningshöjder är anpassade för att solen ska kunna breda ut sig på gården under hela dygnet. 

Kvarteret innehåller cirka 199 lägenheter med storlekar från 1 rok, 35 m2 till 2, 3, 3,5 och 4 rok, 94 m2, samt tre lokaler mot Barkarby allé och två lokaler mot Majorsvägen.

 Garage är byggt under gården, här finns bilparkeringsplatser, teknikutrymmen, lägenhetsförråd och cykelrum. Garaget nås med hiss från samtliga trapphus.

Lägenheterna är i huvudsak byggda med sovrummen mot den tysta gården och samvaroytor mot gatumiljön. Öppna vardagsrum-kök och effektivt utnyttjande av ytorna ger lägenheterna ljus och rymd.

Fasaderna på kvarterets insida karakteriseras av en mindre skala med många balkonger som bidrar till att aktivera gårdens stora rum. På gården skapas platser åt alla, det planeras för lekytor, grill- och sittplatser. Vatten, träd och planteringar skapar en mångfald av gröna sköna vistelseplatser. Gatornas långa fasader delas visuellt upp i kortare huskroppar med individuella trapphus.Varierande våningshöjder skapar en dynamik runtom kvarteret.  

Fasaderna är i huvudsak putsade, fönstren är av trä med aluminiumklädd utsida. Balkongräcken av glas samt pinnräcken. Tydliga entréer och publika lokaler som placeras i bottenvåningen bjuder in gatulivet i entréplanet.

Husen är uppförda som Egenvärmehus. Egenvärmehus innebär att byggnaden har en extremt låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och kommer huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. Med känd och beprövad teknik uppför vi en byggnad med mycket låga värmebehov. För de boende är det ett alldeles vanligt hus med hög trivsel och bra lägenheter men som hyresgäst kan man vara med och påverka CO2 förbrukningen genom egenkontroll av varmvatten- och elförbrukning. Fastigheterna ägs av Grön Bostad (ett fastighetsbolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och AFA Fastigheter) och förvaltas av ByggVesta.

Inflyttningen i Barkarbystaden har påbörjats i mars 2014 och fortsätter under hela 2014.

Läs mer på http://barkarbystaden.se

Interaktiv karta över Barkarbystaden finns här.

Ladda ner broschyren om Barkarbystaden här.

Tunnelbana kommer till Barkarby! Mer info på Järfälla kommuns hemsida här.

 

Arkitekter & bild: Kirsh+Dereka

Projektledare: Görel Hällqvist

Observera att projektledaren inte svarar på frågor om uthyrning. Vill du bo hos oss? Gå in här http://byggvesta.se/for-dig-som-vill-bo-hos-byggvesta

Ort:
Stockholm, Järfälla
Status:
Inflyttat
Typ:
Hyresrätter
Antal lägenheter:
199

 


Läs mer