ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Välskötta hus och hög service

Vi hyr ut och förvaltar lägenheter som vi själva utvecklat, alltid med ambitionen att göra hyresrätten till bästa möjliga boendeform för människor i en mångfald av livssituationer.

Vi förvaltar hus som vi själva skulle vilja bo i: med hög service och lokalt närvarande förvaltare skapar vi välskötta hus med längre livslängd. Husen är utvecklade för att kräva så lite energi som möjligt och skapa goda förutsättningar för ett miljövänligare boende. Men vi vet också att den viktigaste förutsättningen för långsiktig hållbarhet är att alla vi som arbetar med eller bor i husen gör medvetna val i vår vardag. Därför tecknar vi gröna kontrakt med våra hyresgäster – en gemensam överenskommelse om att aktivt jobba för en hållbar framtid i allt vi gör.

Gröna kontrakt

För att säkra en hållbar utveckling under husets hela livslängd enas hyresvärd och hyresgäst om några huvudprinciper kring energi, värme och källsortering. Våra hus är bland landets mest energieffektiva serieproducerade bostadshus. Vi som hyresvärd ansvarar för att fastigheten energiunderhålls och uppfyller satta krav på komfort och energieffektivitet. Hyresgästen kan och ska försöka spara energi och bidra till att sänka fastighetens totala förbrukning. Hyresgästen betalar för sin egen förbrukning av värme, varmvatten och hushållsel. De hyresgäster som tecknar ett eget el-abonnemang ska i första hand välja gröna alternativ.

Lägenheterna är välisolerade och har till- och frånluft. De värms i första hand upp genom intern värme och återvunnen energi ur frånluften. Extra värme styrs av en termostat i lägenheten kopplat till ett luftvärmebatteri. All värme som tillsätts via lägenhetens luftvärmebatteri mäts och hyresgästen debiteras enligt en självkostnadsmodell. Ingen komfortkyla finns.

Hyresvärden ansvarar för att alla hyresgäster har tillgång till ett välsorterat källsorteringsrum. Hyresgästen ansvarar för att aktivt källsortera avfall och att se till att källsorteringsrummet/fastigheten lämnas i rent och snyggt skick. I de hus där matavfallskvarn eller sopsug (för organiskt och oorganiskt hushållsavfall samt förpackningar) är installerade ska hyresgästen använda dem.

Boendekoncept för olika livssituationer

Vi arbetar för att skapa attraktivt och långsiktigt hållbart boende där människor med många olika behov och önskemål kan trivas. Alla våra lägenheter håller hög standard, med yteffektiva och funktionella planlösningar.

En god dialog med Hyresgästföreningen gör att vi inte har de högsta hyrorna jämfört med nyproducerade lägenheter i samma område. Vårt sätt att bygga är helt enkelt lite smartare både för plånboken, för miljön och för oss som förvaltar fastigheten.

Förutom våra gröna hyresrätter är vi lite extra stolta över våra kompislägenheter – en ekonomiskt smart och vänskapsbefrämjande boendeform som många unga efterfrågar – och vårt studentkoncept Live to grow som vill inspirera och stärka studenternas engagemang och innovationskraft.

Vi tror att områden blir mer levande, hållbara och attraktiva när människor i olika livssituationer kan mötas kring sitt boende och andra verksamheter. I många av våra större projekt samarbetar vi med andra aktörer för att skapa kvarter där det finns bostäder med flera olika upplåtelseformer, såväl hyresrätter och studentbostäder som bostadsrätter och boenden med särskilt stöd. Lokaler i våra hus hyr vi gärna ut till verksamheter som kan skapa mervärden för våra hyresgäster och alla andra som rör sig i kvarteret.

Med ett attraktivt och tryggt boende menar vi också tillgänglig och närvarande personal, och lägenheter som ligger nära kollektivtrafik och samhällsservice. Goda förutsättningar för en lite trivsammare och hållbarare vardag för våra hyresgäster, helt enkelt.

Förvalta för långsiktig hållbarhet

– Miljö- och hållbarhetsaspekten är något som präglar allt vi gör, säger förvaltningschefen Andreas Siltberg.

En stor fördel för de boende är att de kan styra sin värme och varmvattenförbrukning individuellt och därmed motiveras att spara både energi och pengar. Men våra hållbarhetsambitioner sträcker sig längre än så, betonar Andreas. Förutom att huset har värmeåtervinning och är byggt med miljövänliga material har det dessutom effektiv avfallshantering, el-snål belysning och yteffektiv planlösning.

– Det gör att husen förbrukar mindre energi under hela sin livscykel. Med vår långsiktighet, både ifråga om ägande och förvaltning, är det självklart för oss att i varje nytt projekt redan under planeringsfasen tänka flera generationer framåt. Och då gäller det att skapa attraktiva, energieffektiva och hållbara hus, utan att tumma på vare sig ekonomi, gestaltning eller kvalitet, avslutar Andreas.

© ByggVesta AB 2019