ByggVesta

 • Om oss
 • Bo hos oss
 • Våra projekt

  Teodoliten

  Naturen inpå knuten i fagra Fagersjö

  Ort
  Fagersjö, Stockholm
  Status
  Inflyttat
  Färdigt
  2012
  Typ
  Hyresrätter
  Antal lägenheter
  46
  Visa i områdeslistan

  Här har ByggVesta uppfört tre bostadshus med totalt 46 lägenheter. Tillsammans med trädallén längs med Havsörnsvägen bildar byggnaderna en entré till Fagersjö. Fasaderna är putsade och genom balkongpartierna varieras uttrycket i fasaden.

  Våra byggnader i kvarteret Teodoliten är så kallade Egenvärmehus. Det innebär att byggnaden har en mycket låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och värms huvudsakligen av uppvärmd ventilation via bergvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. Med känd och beprövad teknik erhålls en byggnad med mycket låg energiförbrukning. För de boende är det ett alldeles vanligt hus med hög trivsel och bra lägenheter.

  På gården finns parkeringsplatser under tak, som hyrs ut och bevakas av Q-Park.

  Gården angränsar för övrigt till allmänning med grönytor och skog.

  Teodoliten ägs av Grön Bostad, ett fastighetsbolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och AFA Fastigheter och förvaltas av ByggVesta Fastighetsförvaltning.