ByggVesta

 • Bo hos oss
 • Om oss
 • Våra projekt

  Vägen till Yalla Rinkeby

  När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att skapa 400 nya bostäder på den nya Rinkebyterrassen såg vi vår chans. En möjlighet att skapa bra bostäder i Rinkeby med närhet till naturen på Järvafältet och samtidigt bidra till utvecklingen av en stadsdel med stor potential.

  Vi vet hur man bygger riktigt bra bostadshus, vi arbetar med de bästa arkitekterna och konstruktörerna och har fått flera utmärkelser för våra bostäder runt om i hela Sverige. Men vi ville också veta vad de boende i Rinkeby bäst behöver av det vi kan bidra med. Genom enkäter och mängder med personliga möten fick vi en grund för att utforma vårt projekt i Rinkeby så att det svarar mot invånarnas behov och önskningar på bästa sätt.

  Med Rinkeby, för Rinkeby

  Under 2014 träffade vi totalt 987 personer från Rinkeby som svarade på våra frågor. Bilden var tydlig: invånarna känner sig hemma i Rinkeby och vill bo kvar. Om de skulle ha råd med en bostad som kostade mer än den de har idag, skulle majoriteten hellre skaffa en i Rinkeby än flytta till ett annat område. En stor del av Rinkebyborna vill också att området ska attrahera fler människor från övriga Stockholm. Det tog vi fasta på i utvecklingen av vårt projekt i Rinkeby – .

  Rinkebybornas syn på Rinkeby

  Av de som svarade på våra frågor sa 76 procent att de känner sig hemma i Rinkeby. Rinkeby beskrivs med ord som: myller, fantastiskt, spännande och livfullt. Bilden som trädde fram var tydlig: invånarna känner sig hemma i Rinkeby, vill utveckla området, ser en kraft i det – och vill bo kvar.

  84 procent svarade att situationen i Rinkeby blivit något sämre de senaste åren. Hela 93 procent tycker att samhället borde göra mer för Rinkeby och 90 procent anser att mediernas rapportering skapat en orättvis och negativ bild. Många tycker att det borde satsas mer på arbetsmöjligheter, trygghet och skola.

  På frågan om man förknippar sig själv med svensk kultur svarade 57 procent ja. Endast 15 procent angav att de planerar att lämna Sverige och flytta utomlands, medan hela 82 procent vill bo kvar.

  Drygt två tredjedelar uppgav att de skulle vilja att fler personer födda i Sverige flyttade till Rinkeby. Sammantaget kan man se att en stor del av Rinkebyborna vill att området ska attrahera fler människor från övriga Stockholm.

  Bilden av att människorna i Rinkeby är starka, och att man tillsammans kan skapa ett ännu bättre område, delas av 83 procent. Fyra av tio säger att de är beredda att själva stötta den utveckling som människor i området vill se.

  I undersökningen fick de boende i Rinkeby också värdera hur viktigt det var att förbättra olika saker i området utifrån en femgradig skala. I topp och i följande ordning hamnade:

  ”Möjligheten att få jobb”, ”Skolan”, ”Mindre droger”, ”Färre kriminella” och ”Tryggheten utomhus”.

  En långsiktig satsning på hela området

  Vår satsning i Rinkeby handlar inte bara om att bygga hus. Utifrån undersökningen och djupintervjuer valde vi att gå vidare med en större social satsning i Rinkeby, och det vinnande förslaget för projektet röstades fram av Rinkebyborna själva.

  I individuella intervjuer med 115 personer som bodde eller verkade i Rinkeby ställde vi frågan vad som skulle gynna området och dess invånare mest. Av förslagen valdes 14 ut, varpå Rinkebyborna fick välja de tre som de tyckte bäst om. Populärast blev förslaget ”Skapa arbetstillfällen för unga”, som nästan hälften valde. Det följdes av ”Skapa en plats för kvinnor och unga tjejer att träffas” och ”Skapa arbete för människor som hamnat i kriminalitet för att hjälpa dem på rätt bana”. Det blev sedan till fyra konkreta förslag som vi bad Rinkebyborna att rösta om under nationaldagsfirandet 2015:

  • En marknadsplats i Rinkeby där de boende kan sälja etnisk mat och andra produkter.

  • Ett center för unga och äldre kvinnor där de kan lära sig om ledarskap och hur man startar ett eget företag.

  • En cykelverkstad där arbetslösa ungdomar i Rinkeby lär sig laga cyklar med hopp om jobb längre fram.

  • Sommarjobb för ungdomar.

  Det vinnande förslaget med mer än hälften av rösterna var ”Ett center för unga och äldre kvinnor där de kan lära sig om ledarskap och hur man startar ett eget företag”. Nu jobbar vi därför vidare med att skapa det tillsammans.

  Läs mer om bakgrunden och undersökningarna i vår broschyr Rinkebyresan.

  Yalla Rinkeby tar form

  Mycket inspiration och värdefulla erfarenheter hämtar vi från kvinnokooperativet Yalla Trappan i Rosengård, Malmö, som drivs med målet att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans vill vi skapa ett liknande socialt företag och mötesplats i Rinkeby, som ska drivas av kvinnor och vara öppet för alla. Satsningen har fått namnet Yalla Rinkeby - med fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet ska den skapa nya möjligheter i Rinkeby.

  Gå gärna in på Yalla Rinkebys webbplats

  Vi vill fortsätta att utveckla idéer och skapa arbetstillfällen ihop med Rinkebyborna. För det här är inte bara vår resa, utan hela Rinkebys resa mot framtiden. Hela satsningen hänger ihop med vår kärnverksamhet: att bygga och förvalta hus. Vi är övertygande om att långsiktiga satsningar skapar trygghet och bättre livskvalitet för såväl våra hyresgäster som alla andra invånare – och att det höjer områdets attraktivitet och värde.