ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Färdplan mot klimatneutral byggnation

Som byggaktör har vi möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå både nationella och globala klimatmål. Det är en lång bit kvar, men forskning visar att det redan med dagens teknik är möjligt att halvera byggsektorns utsläpp till 2030.

Under 2021 presenterade vi på ByggVesta ”Färdplan mot klimatneutral byggnation” som beskriver våra åtaganden och målsättningar för en minskad klimatpåverkan i våra byggprojekt. Syftet med färdplanen är att sätta upp tydliga riktlinjer för hur utveckling och byggnation inom ByggVesta ska bedrivas med mål om att minska CO2-utsläpp i hela värdekedjan. Genom våra innovativa arbetssätt och effektiv materialanvändning ska vi minska utsläppen från byggprocessen med 25 – 30% i nystartade projekt under 2022. 

Tillsamman med våra leverantörer, entreprenörer, projektörer, experter, beställare, kommuner, finansiärer, hyresgäster med flera ser vi en ljus väg framåt att nå klimatneutralitet.

Ta del av vår färdplan här.

© ByggVesta AB 2019