ByggVesta

 • Mina Sidor/Felanmälan
 • Om oss
 • Bo hos oss
 • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Vår kvalitets- och miljöpolicy

För oss handlar ansvar för miljö och en hållbar utveckling om så mycket mer än att följa lagar och förordningar. Förändring kräver att vi ställer högre krav. Därför har vi utvecklat en kombinerad kvalitets- och miljöpolicy som utgör en viktig grund för vårt arbete.

I vårt agerande strävar vi aktivt efter att uppfylla eller gärna överträffa våra hyresgästers och övriga kunders förväntningar när det gäller god miljö, hög kvalitet och god service.

Det betyder att vi:

 • Bygger klimatsmarta Egenvärmehus med låg energiförbrukning.

 • Väljer material, metoder och transportlösningar som är skonsamma för miljön i både bygg- och bruksskede.

 • Minimerar mängden byggmaterial.

 • Underlättar kollektivt resande genom att bygga i närheten av goda kommunikationer.

 • Använder el-snål belysning och intelligenta styrsystem som ger låg miljöbelastning

 • Strävar efter att minska vattenförbrukningen i våra fastigheter.

 • Underlättar källsortering och effektiv avfallshantering för att bidra till ökad kretsloppsanvändning och minskat resursslöseri.

 • Inriktar oss på användning av ny teknik och förnyelsebar energi.

 • Tar hänsyn till våra boendes miljö- och kvalitetsintresse.

 • Arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att förbättra boendemiljön och de lokaler som vi förvaltar.

 • Eftersträvar skönhet och hög funktionalitet i såväl inre som yttre miljö.

 • Förebygger och åtgärdar brister och felaktigheter så att olägenheter minimeras för våra hyresgäster.

 • Skapar förutsättningar tillsammans med våra samarbetspartners för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser.

 • Utvecklar personalens kunskap och intresse för miljö- och kvalitetsfrågor samt verkar för att miljö- och kvalitetstänkande är en naturlig del i ByggVestas dagliga arbete.

 • Samarbetar med leverantörer, konsulter och entreprenörer som aktivt arbetar med miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.

 • Ställer krav på god etik och affärsmoral hos våra leverantörer, konsulter och entreprenörer.

 • Verkar för ständiga förbättringar och stärkta relationer i vårt arbete med miljö- och kvalitetsfrågor både internt och externt.

 • Vid inköp försöker att välja miljömärkta produkter och i synnerhet eftersträvar att köpa miljömärkta förbrukningsmaterial.

 • I varje projekt fastställer en plan för miljö- och kvalitetsarbetet vad det gäller mål, genomförande och uppföljning. Upplägget ska ständigt vidareutvecklas och förbättras.

© ByggVesta AB 2019