En värdeskapande process
för attraktiva områden

Attraktiva miljöer blir konkurrenskraftigare och ökar i värde, det vet vi. Därför arbetar vi aktivt och strategiskt med att skapa attraktiva områden kring våra projekt.

 

Attraktionskraft som lyfter ett område

Av erfarenhet vet vi att miljöer som människor upplever som attraktiva att bo och arbeta i blir konkurrenskraftigare och ökar i värde på både kort och lång sikt. Det kan bidra till lokal och regional utveckling och förbättra livskvaliteten för människor som bor eller rör sig i området. För att skapa positiva spiraler i områden där vi verkar samarbetar vi med kommuner och andra aktörer för att driva en värdeskapande stadsutveckling och få fram detaljplaner för varierade och levande städer. Vi strävar efter att bygga så hållbara områden som möjligt.  Därför bygger vi till exempel alltid nära kollektivtrafik för att stärka förutsättningarna för grön mobilitet. 

”För att skapa attraktionskraft i ett område krävs investeringar och åtgärder i ett tidigt skede.”

Vår process 

Arbete med värdeskapande faktorer (det som gör att ett område upplevs som attraktivt) är en viktig del av våra projekt, från väldigt tidig planering genom utveckling och in i långsiktig förvaltning. I nära samarbete med våra partners har vi utvecklat en process med tre faser.

Insamling
– Vad finns redan på platsen? Vad är projektets förutsättningar?

Analys
– Vad är viktigast på platsen? Vad går att utveckla? 

Lösning
– De värdeskapande faktorerna byggs in i lösningen för projektet.

På byggvesta.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.