Bostadshus med plats för lek, konst och umgänge

Ort:
Rosendal, Uppsala
Status:
Planerat
Färdigt:
2019
Typ:
Hyresrätter
Antal lägenheter:
96

ByggVesta vann en markanvisningstävling i april 2016 med vårt förslag för Rosendalsfältet. I vårt bostadskvarter får konsten en framträdande roll både i husens yttre och inre men också på gården. Utsmyckningar och målningar samspelar med byggnadernas form och gårdarnas utformning och grönskan har ett konstnärligt uttryck med ett starkt fokus på barn och lek. Husen får levande bottenvåningar med förträdgårdar mot gatan och innergården planerar vi fylla med ytor att leka, vila och umgås för både barn och vuxna. 

Projektledare: Carl Johan Casserberg

Arkitekter och bild: Utopia Arkitekter

Ort:
Rosendal, Uppsala
Status:
Planerat
Färdigt:
2019
Typ:
Hyresrätter
Antal lägenheter:
96