Hur vi behandlar personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av en ny dataskyddsförordning (även kallad GDPR efter förordningens engelska namn, General Data Protection Regulation). I och med det förtydligar vi hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet. Här kan du läsa om varför vi samlar personuppgifter, varför vi har kamerabevakning i några fastigheter, hur länge vi sparar information och vad du kan göra om du till exempel inte vill att dina uppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Varför behöver ByggVesta mina personuppgifter?

Vi på ByggVesta behöver dina personuppgifter till exempel för att kunna administrera din ansökan eller intresseanmälan, men också för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster.

Varför har ByggVesta kamerabevakning i vissa fastigheter?

I några av våra fastigheter har vi kamerabevakning i till exempel trapphus eller garage. Kamerorna finns där för att vi vill förebygga skadegörelse och brott, öka tryggheten och komma till rätta med eventuella störningar. Det är vad kamerabevakningslagen kallar ett berättigat intresse från vår sida. På de ställen kamerabevakning finns har vi satt upp skyltar om detta. Det material som vi samlat in används bara av oss och bara om det är nödvändigt. Det överförs inte till tredje land eller automatiserat beslutsfattande. Materialet raderas automatiskt efter 30 dagar. Du har som boende alltid rätt att höra av dig till Datainspektionen med synpunkter och klagomål på kamerabevakning.

Hur länge sparar ByggVesta mina uppgifter?

Vi sparar dina olika uppgifter olika länge beroende på vad de är relevanta för. Vi behåller till exempel dina personuppgifter så länge du står i vår kö (om du vill lämna kön kan du begära att vi raderar dina uppgifter). Hyresavtal och liknande måste vi spara i två år och uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial måste vi spara i sju år.

 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vad du som kund har för rättigheter.

På byggvesta.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.