Campus Flemingsberg - hyr studentlägenhet

Ort:
Huddinge
Status:
Produktion
Typ:
Hyresrätter/Studentlägenheter
Antal lägenheter:
433

I Flemingsberg bygger ByggVesta för 433 student- och forskarbostäder. Inflyttning är planerad till våren 2017, och du kan redan nu ställa dig i kö för att kunna söka lägenhet här. Vi har också studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, i Linköping, och ett antal projekt till på gång. Den fullständiga listan hittar du längre ner på sidan. 

Campus Flemingsberg-området ligger längs Alfred Nobels allé i Huddinge alldeles söder om Södertörns högskola och Karolinska institutets byggnader. Fastighetsägarna ByggVesta, Akademiska hus och Klara stiftelse planerar för ett grönt stråk i form av en park mellan de nya bostäderna, högskolan och Flemingsbergs station. Den kommer att fungera som rekreations-, aktivitets- och mötesplats för studenter och personal från all verksamhet i området.

Byggnaderna utformas med lamellhus i stadsgatumiljö. Kvarteret blir en ljudbarriär mot Alfred Nobels Allé, och den nya leden som binder ihop Huddingevägen med Alfred Nobels allé söder om det nya bostadsområdet. Lamellerna kommer att gestaltas med mycket glas och puts i fasaderna. Mot gatan blir det en blandning av bitvis loftgångar och verksamhetslokaler. Ned mot parken öppnas kvarteret upp och två punkthus medger ett bra ljusinsläpp på gården.

Lägenheterna utformas som ettor, tvåor, treor och fyror i storlekar från 25-80 kvm. Här kommer finnas bra boende både för den nybakade studenten och för den lilla familjen. Många av lägenheterna är så kallade Kompislägenheter. I Kompislägenheterna möjliggör vi för två kompisar att dela boende på jämlika förutsättningar.

Vi lägger fokus på att se till att studentlägenheterna blir fina och prisvärda. Dessutom vill vi att våra hyresgäster ska kunna använda sig av de gemensamma gårdsytorna för samvaro, lek och rekreation.  Gårdarna skall utmärka sig genom dess höga grönytefaktor och breda biologiska mångfald. Det skall finnas odlingsmöjligheter, groddammar, fågelholkar, fjärilsblommor, insektsstockar, biholkar, lutande solplatåer, trappor, trädäck m.m. så att man som boende där skall känna det som en naturlig mötesplats med mycket att samtala om. 

Byggstart inleddes sommaren 2015. Första inflytt planeras under våren 2017. Projektet ingår i studentbostadssatsningen Sthlm6000+.

Vill du hyra studentlägenhet i Campus Flemingsberg? Ställ dig i vår kö!

 

OM FLEMINGSBERG
I Flemingsberg hamnar du mitt bland fantastisk natur och banbrytande forskning. Massor med action i sport och friluftsliv. Nära matställen, affärer och kollektivtrafik. Det finns mycket som gör Flemingsberg till ett av Stockholms mest spännande områden att leva i.

Några av Sveriges högst rankade lärosäten utgör basen för ett unikt kunskapscentrum. Tillsammans med Flemingsberg Science tas kunskapen inom klinik och akademi också vidare till framgångsrika affärer. Här finns bland annat hjärnforskning, ett sömnlaboratorium, Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering, Karolinska Universitetssjukhuset, Dopinglaboratoriet, Sport Campus Sweden, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Södertörns högskola.

Och mycket mer av både sport, service och nöjen.

 

Projektledare: Anna Maria Sjölin

Arkitekter & bild: Winell & Jern.

Vill du bo hos oss? Gå in här.

 

Våra andra studentboenden:

KTH Lantmäteri - studentlägenheter på KTHs Campus (produktion)

Kista äng - Studentlägenheter i Stockholm / Kista (planerat)

Ektorp - studentlägenheter i Stockholm / Nacka (planerat)

Kosterhavet- studentlägenheter i Norra Djurgårdsstaden Stockholm (inflyttat)

Colonia - studentlägenheter på Linköpings Campus (inflyttat)

 

Mer om området Flemingsberg:

Läs mer om Flemingsberg här!

Flemingsbergs Science

Karolinska institutet Campus Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset

KTH Flemingsberg (Kungliga Tekniska Högskolan)

Södertörns högskola

Södertörns studentkår SöderS

Ort:
Huddinge
Status:
Produktion
Typ:
Hyresrätter/Studentlägenheter
Antal lägenheter:
433

 


Läs mer