Tänk om man kunde skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i.
Vi tror att det är möjligt.

Nyheter

Läs alla nyheter

Ett modernt, attraktivt och hållbart boende

Mer än tak över huvudet

Egenvärmehus®
i världsklass

Miljö och energi

Grön Bostad ger styrka och stabilt ägande

Grön bostad

Typiskt ByggVesta

Bikupor, fågelholkar, myrbon och till och med fladdermusbon bidrar till en naturlig och levande miljö. Både kring huset och för framtiden.

Både hus och människor behöver frisk luft. I ett Egenvärmehus® återvinns 90 % av värmen i ventilationsluften. God ventilation kombinerat med att vi enbart använder bra material i våra hus ger både bra inomhusklimat och god ekonomi.

Som hyresgäst i ett Egenvärmehus® har du koll på din egen förbrukning, och betalar till exempel bara för den värme, el och det varmvatten du faktiskt använder.

Gröna växter på tak, gårdar eller på fasaden bidrar till biologisk mångfald, och till trivseln i Egenvärmehuset®. De minskar dessutom översvämningsrisken.

I Egenvärmehuset® är det lätt att göra rätt med sopsorteringen, både i lägenheten och soprummet. Mindre sopberg och lägre CO2-avtryck!

Ett Egenvärmehus® är som en väl ventilerad termos. Välisolerat och energieffektivt genom att värmen i ventilationsluften återvinns med minimala värmeförluster.

I ett Egenvärmehus® är det lätt att välja cykel istället för bil. Moderna välutrustade cykelrum gör att även cykeln mår bra.

Våra Egenvärmehus® har sedan 2010 klarat 55 kwh/m2, det vill säga en energiåtgång på passivhusnivå. Med hjälp av bergvärmepumpar når vi under 30 kwh/m2, en tredjedel av Boverkets krav från och med 2013.

Ljudklass B innebär att vare sig grannar eller trafik stör dig mer än nödvändigt. Både väggar och fönster dämpar oönskat buller.